Quiz prezentacji

Ile wiesz o sztuce skutecznych prezentacji?

Gdybyś miał jutro ważne wystąpienie, wiedziałbyś jak się przygotować?

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym krótkim quizie o prezentacjach i wystąpieniach publicznych.

1. To, co mówimy w prezentacjach robi na publiczności zwykle większe wrażenie od tego jak to robimy.

Tak ___ / Nie ___

2. Publiczność słucha z największą uwagą tego, co przekazujemy w głównej części wystąpienia (między wprowadzeniem a konkluzją).

Tak ___ / Nie ___

3. Każda prezentacja musi mieć jasno określone cele.

Tak ___ / Nie ___

4. Badania pokazują, że to jak mówimy (tempo wypowiadania słów, modulacja głosu, dykcja) ma większy wpływ na słuchaczy od tego, co widzą (mimika, gestykulacja, ubranie prelegenta, materiały audiowizualne, itp.).

Tak ___ / Nie ___

5. W pierwszych słowach prelegent powinien wyjaśnić dlaczego temat wystąpienia jest dla niego ważny.

Tak ___ / Nie ___

6. Logiczna struktura prezentacji jest ważniejsza od poznania i analizy potrzeb publiczności.

Tak ___ / Nie ___

7. Nawiązanie dobrego kontaktu z publicznością jest ważniejsze od przekazania całego przygotowanego materiału.

Tak ___ / Nie ___

8. Większość prezentacji biznesowych powinna kończyć się pytaniem z sali. Prezentacja kończy się po odpowiedzi na ostatnie pytanie publiczności.

Tak ___ / Nie ___

9. Dobrze przygotowane materiały audiowizualne są ważniejsze od tego, co powie lub zrobi prelegent.

Tak ___ / Nie ___

10. To jak się zachowuje prelegent bardziej wpływa na ocenę jego wystąpienia od tego jak się czuje lub co myśli.

Tak ___ / Nie ___

Prawidłowe odpowiedzi:

1. Nie 2. Nie 3. Tak 4. Nie 5. Nie 6. Nie 7. Tak 8. Nie 9. Nie 10. Tak.

Udane prezentacje i wystąpienia publiczne zwiększają skuteczność sprzedaży, budują reputację przekonującego prelegenta i wiarygodnego eksperta oraz wzmacniają pozycję lidera.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Nasz telefon: 77 441 40 14.

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *