Plan wystąpienia publicznego

I. Temat:

1. Czy wybrałeś właściwy temat? _______

2. Czy jest to temat, który Cię interesuje? _______

3. Czy ten temat jest ważny dla Twojej publiczności? _______

4. Czy ten temat jest ciekawy dla Twojej publiczności? _______

5. Czy wystarczy Ci czasu, żeby przedstawić ten temat? _______

II. Cel wystąpienia:

6. Czy masz jasny i konkretny cel wystąpienia? _______

7. Czy cel można streścić w jednym, krótkim zdaniu? _______

8. Czy cel pasuje do oczekiwań publiczności? _______

9. Czy cel pasuje do oczekiwań osoby lub organizacji, która zleciła Ci wystąpienie? _______

III. Główne przesłanie:

10. Czy główne przesłanie można przekazać w jednym zdaniu? _______

11. Czy przesłanie jest jasne i zwięzłe? _______

12. Czy przesłanie jest zgodne z najważniejszymi punktami wystąpienia? _______

IV. Treść:

13. Czy wiesz co zrobić, żeby publiczność słuchała Cię uważnie do końca? _______

14. Czy wybrałeś informacje, które na pewno zainteresują słuchaczy? _______

15. Czy przygotowałeś historie, przykłady, analogie i porównania zrozumiałe dla publiczności? _______

16. Czy masz jeden punkt, który wykorzystując zasadę kontrastu przedstawia inny punkt widzenia na główny temat? _______

17. Czy masz argumenty, żeby pokazać słabość lub niesłuszność odmiennej tezy? _______

18. Masz za mało czy za dużo informacji? _______

V. Język:

19. Czy wyjaśnisz wszystkie techniczne, nowe lub niejasne wyrażenia? _______

20. Czy potrafisz zrozumiale przedstawić swoje pomysły lub odnieść je do prostszych tematów (znanych publiczności z innych źródeł)? _______

21. Czy potrafisz przedstawić abstrakcyjne pojęcia używając obrazowego języka i sugestywnych porównań? _______

22. Czy wykorzystasz co najmniej jedną figurę retoryczną, na przykład aliteracja, hiperbola, metafora, itd.? _______

23. Czy przećwiczyłeś wymowę trudnych słów? _______

VI. Organizacja:

24. Czy dopasowałeś organizację wystąpienia do jego celu? _______

25. Czy w planie wystąpienia są miejsca kiedy zapowiadasz, powtarzasz i podsumowujesz główne punkty? _______

26. Czy przygotowałeś połączenia pomiędzy głównymi punktami? _______

27. Czy zaplanowałeś przejścia pomiędzy głównymi punktami? _______

28. Czy ograniczyłeś liczbę głównych punktów, aby zwiększyć zainteresowanie publiczności i skuteczność wystąpienia? _______

29. Czy masz ogólny plan wystąpienia? _______

VII. Wprowadzenie:

30. Czy masz pomysł jak zaciekawić publiczność już w pierwszych sekundach wystąpienia? _______

31. Czy wyjaśnisz dlaczego warto Cię słuchać? _______

32. Czy powiesz we wprowadzeniu o czym będziesz mówił? _______

33. Czy przedstawisz główne tezy? _______

VIII. Konstrukcja:

34. Czy główne tezy są zwięzłe i zrozumiałe? _______

35. Czy główne tezy nawiązują do głównego przesłania? _______

36. Czy wszystkie główne tezy są poparte prostymi przykładami? _______

IX. Konkluzja:

37. Czy w konkluzji jest podsumowanie głównych tez? _______

38. Czy konkluzja zgadza się z głównym przesłaniem? _______

39. Czy na koniec chcesz wezwać publiczność do konkretnego działania? _______

40. Czy publiczność zechce zapamiętać lub zrobić to, co powiesz w ostatnim zdaniu? _______

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu prezentacji lub wystąpienia publicznego, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *